Pintura Valenciana (Joan Batiste Porcar Ripollés, Castello 1889-1974)

Per Ferrando

Castello de la Plana, 1889-1974

Fill de llauradors, abandona pronte la professio de casa recebint la primera formacio del pintor castellonenc Vicent Castell. Becat per la Dip.de Castello estudia escultura en l’Acad. de BB. AA. de S. Carlos de Valencia, passant despres a Barcelona. Alli decidi canviar l’ofici d’escultor pel de pintor especialisant-se en el paisage.

L’estallit de la guerra civil trencà s’activitat pictórica en Barcelona, tornant a Castello.

En 1950, fon nomenat Academic Corresponent a la Real Acad. de BB. AA. de S. Fernando, Madrid.
Alternà exposicions en Espanya junt a Venecia, Oslo, París, Buenos Aires. Gran aportación a la pintura paisagistica valenciana y espanyola. Temes predilectes: marjals, passos a nivell, portuaries, etc.-

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: