Pintura Valenciana (Joan Batiste Porcar Ripollés, Castello 1889-1974)

Per Ferrando

Castello de la Plana, 1889-1974

Fill de llauradors, abandona pronte la professio de casa recebint la primera formacio del pintor castellonenc Vicent Castell. Becat per la Dip.de Castello estudia escultura en l’Acad. de BB. AA. de S. Carlos de Valencia, passant despres a Barcelona. Alli decidi canviar l’ofici d’escultor pel de pintor especialisant-se en el paisage.

L’estallit de la guerra civil trencà s’activitat pictórica en Barcelona, tornant a Castello.

En 1950, fon nomenat Academic Corresponent a la Real Acad. de BB. AA. de S. Fernando, Madrid.
Alternà exposicions en Espanya junt a Venecia, Oslo, París, Buenos Aires. Gran aportación a la pintura paisagistica valenciana y espanyola. Temes predilectes: marjals, passos a nivell, portuaries, etc.-

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: