La “catifa” del Canal 9

Per Xavier Gimeno Alonso

Estic fins als nassos d’escoltar constantment la paraula “catifa” per mig del Canal 9, hui mateix, ab motiu dels “Oscar” del cine, ho han dit 2 o 3 voltes mes.

El Canal 9, dit per alguns com “Canal Noi” i crec que tenen molta rao, es dedica a repetir i repetir paraules que no son valencianes, pareix que a força de repetir-les es vagen quedant en la parla del nostre poble, com estŕ passant per eixemple en “Cap de setmana” o “Vacances”, que ya han conseguit que la gent les vage diguent i arraconant les autentiques valencianes com “Fi de semana” o “Vacacions”.

Ara que en Castello estem en Festes de la Magdalena i que en Valencia ciutat i molts pobles del nostre Regne celebraran les Falles, podem recordar una canço tradicional que comença dient: “Una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep….”, en cap moment diu “Una catifeta…”.

Si mirem en els diccionaris d´autentic valenciŕ (no acatalanat) trobem:

-     Diccionari de la Real Acadčmia de Cultura Valenciana (RACV), Valencia, 2004.

Alfombra – estora, catifa*

*La paraula ‘catifa’ ho relaciona per absorcio, com passarŕ en atres moltes paraules, pero figura en primer lloc la paraula ‘estora’.

-      Diccionari DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valenciŕ Modern) de Ricart Garcia Moya.

La paraula ‘catifa’ no apareix com a referencia de cap text, en canvi la paraula ‘estora’ apareix deu voltes, donem una d’elles:

Estora, estoreta. “damunt d’una estoreta” (Arch. M. Elda. Procés contra Miquel Garcia, 1650)

Ara anem a vore uns atres diccionaris:

-     De valenciŕ normalisat o acatalanat. Diccionari Valenciŕ Escolar de Francesc Ferrer Pastor. Valencia, 1999.

Alfombra – Catifa (Aixo es lo que estan ensenyant als nostres fills en l’escola)

-     De catala. Diccionari Castellŕ – Catalŕ. Enciclopčdia Catalana. Barcelona, 1985.

Alfombra – Catifa

Com podem comprovar, estos ultims diccionaris, en cap moment diuen res de la paraula valenciana: Estora. Per lo tant, podem deduir, sense cap dubte, que la paraula ‘catifa’ es catalana.

ˇSenyors de Canal 9 no siguen tant coents i diguen a les coses com toca i com realment el poble valenciŕ les diu!

ˇESTORA!

Xavier Gimeno i Alonso
Castello, a 8 de març de 2010.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: